for english: scroll down

HET MAGNETISCHE NOORDEN & HET THEATER VAN DE TIJDELIJKE EVACUATIE
een project van Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis
27 augustus t/m 4 oktober 2015 in Nieuw Dakota, Amsterdam

Video’s, foto’s en beelden van Het Magnetische Noorden project

De absurde en surreële beelden van Het Magnetische Noorden van Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis bieden een optimistisch en vrolijk makend antwoord op de complexiteit van een somber tijdsgewricht.

Beeldend kunstenaars Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis bundelden krachten met 100 bewoners uit Amsterdam-Noord en ontwikkelden samen met hen beeldende acties rond maatschappelijke thema’s en voerden die op locatie uit. Met grote thema’s als het vluchtelingenprobleem, maar ook meer plaatselijke onderwerpen als de druk op lokale bewoners wanneer een stadsdeel aan populariteit wint en er veel nieuwkomers heenkomen. Deze onderwerpen zijn samengebald in acht mythische figuren onder namen als “De Eigenaar” (die zich de dingen toe eigent), “De Dichter” (die alles dichter bij elkaar zet) en “De Oplichter” (die schaduw brengt als hij op de NDSM verschijnt). Gehuld in een aluminium masker doen deze moderne goden zelf niets, maar hun aanwezigheid spoort aan actie te ondernemen. Zo werden in aanwezigheid van De Verdrijver woningen ontruimd op de Leeuwarderweg, zette De Stoker de bewoners van De Bongerd aan de wijk in trilling te brengen, en zorgde De Dichter voor een blokkade van de Nieuwendammerdijk.

27 augustus tot en met 4 oktober 2015 in Nieuw Dakota. Met snelle boten, drummers op onverwachte plekken, rook, vuur en 4WD pick-ups. Een grappige, aangrijpende en mythische vertolking van wat iedereen aangaat. Mis het niet.

THE MAGNETIC NORTH & THEATRE OF THE TEMPORARY EVACUATION
a Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis project
27 August till October 4 2015 in Nieuw Dakota, Amsterdam

Video’s, photo’s and sculptures from The Magnetic North project

The absurd and surreal images of the Magnetic North by Sylvie Zijlmans and Hewald Jongenelis offer an optimistic and cheerful making response to the complexity of a gloomy era.

The Magnetic North & the Theatre of the Temporary Evacuation

Visual artists Sylvie Zijlmans and Hewald Jongenelis joined forces with 100 residents of Amsterdam-North and developed theatrical actions around social issues and performed them on location. With big themes, such as the refugee problem, but also more local issues such as the burden on the local residents with the influx of many newcomers as a result of the growing popularity of the neighbourhood. These subjects are captured in eight mythical figures under names such as “The Possessor” (who owns), “The Poet” a.k.a. “The Compactor” (who brings everything closer together) and “The Illuminator” a.k.a. “ The Shader” (who brings light and shadow). Clad in aluminum masks these modern gods do nothing, but their presence encourages action. Homes on the Leeuwarderweg were cleared in the presence of the Expeller, The Stoker was there when residents of The Bongerd made their streets vibrate, and The Poet inspired a total blockade of the Nieuwendammerdijk.

On show from the end of August till the 4th of October 2015 in Nieuw Dakota Amsterdam. With fast boats, drummers in unexpected places, smoke, fire and a convoy of 4WD pick-ups. A touching and mythical interpretation of what concerns everyone.

aan het Magnetische Noorden werkten mee
participants at the Magnetic North
Belinda van Amersfoort, Lisa Bakker, Richard Bakker, Suscha Bermond, Vera den Boeft, Phil Bradley, Lex Brands, Rinus Cerfontain, Genevieve Creigh, Willemieke van Dam, Sophie Dek, Marjolijn van Dijk, Hille Galien, Eduard de Geer, Florentine de Geer, Henriette de Geer, Wim van Ginkel, Cleo Greidanus, Michel de Groot, Jeroen van den Hamer, Roderick Hageman, Paula Hartman, Ellen Heeres, Tom Heerschop, Gideon Hein, Henk Hijkoop, Maarten Hoekstra, Anne Marie Hoogland, Jan van Hoof, Tom Horning, Felicia Hudig, Dan Huijser, Tanja Karreman, Yvette Keijzer, Sander Kessels, Margit Klerk, Marc de Klerk, Eva de Klerk, Marc Koolen, Andre Krijger, Johan Krijger, Sam Krijger, Tosca Langereis, Marja van Luxzenburg, Berend van Luyn, Evert van der Meulen, Marcel Misset, Karina Mol, Jan Willem Mulder, Coen Nelis, Mrloes Nelis-Mooren, René Niemijer, Erris van Nieuwkerk, Lucia van Nieuwkerk, Toon Olde, Peter Oomen, Inez Oosterhof, Rob Pater, Plamen Petkov, Nelleke Pieterse, Arjan Ploegstra, Floor Poelsma, Anne Raaiman, Julia Raaiman, Monica van Rijn, Jan Schalkx, Baruch Schwarz, Ruth Setz, Lydia Smit, Henk Strijbosch, Theo Tegelaars, Rosalie Teeuwen, Andries Tijssens, Ella Tilgenkamp, Robert Tilli, Cor Tumb, Michel van Veen, Esther Veldhuizen van Santen, Dirk Verhoeven, Henne Vink, Adam Wahba, Mai Wahba, Ramzy Wahba, Arthur van der Welle, Isa van der Welle, Joosje van der Welle, Sander Wesseling, Sanne Wesseling, Olof Wiegert, Nancy Wiltink, Hans Wiltink, Michiel van Zadelhof,

avatars:
DE DICHTER: Sander Wessel, Eduard de Geer, Rosalie Teeuwen
DE STOKER: Robert Tilli, Tosca Langereis
DE VERDRIJVER: Michiel van Zadelhof, Plamen Petkov, Maarten Hoekstra, Tosca Langereis, Richard Bakker
DE OPLICHTER: Jan Schalkx, Rinus Cerfontain
DE OVERLOPER: Jan van Hoof, Bert Woudwijk
DE EIGENAAR: Jeroen Corten, Louis Pirenne, Hewald Jongenelis, Rinus Cerfontain
DE VERSPILLER: Richard Bakker, Rinus Cerfontain
DE CONSERVATOR: Bert Woudwijk

camera:
Sylvie Zijlmans, Stijn van Santen, Dorothee Meddens, Thomas Kist, Igor Jongenelis, Hewald Jongenelis, Poike Stomps, Sydney Francis, Didi Lehnhausen, Sam Krijger, Roanne van Leijden, Una Jongenelis, Jasper van den Brink, Pablo Pinkus, Philippa Driest

video edit & postproduction:
Zijlmans & Jongenelis

photography:
Zijlmans & Jongenelis

black & whtie setphotography KONVOOI:
Guido van Nispen

production assistance:
Lilian Stolk, Roanne van Leijden

graphic design:
Richard Niessen (Niessen & De Vries)

thanks:
Tom Heerschop, Pieter Sanders, Louis Pirenne, Ella Tilgenkamp, Bruno Tideman (Dutch Work Boats), Eric de Vries (Bbrood NDSM), André Krijger (PK Watebouw), Provincie Noord-Holland (Willem I sluis), Martin Hummel (Willem I sluis), Roy Tailor (Rijksakademie)

Nieuw Dakota:
Tanja Karreman, Agnes Voskamp

intern:
Roanne van Leijden

Taak:
Petra Heck, Theo Tegelaars

casting aluminum masks:
Brongieterij Kemner, Cuick

Het Magnetische Noorden wordt mede mogelijk gemaakt door
the Magnetic North is made possible by
Het Mondriaan Fonds, Gemeente Amsterdam-Noord, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Amsterdams Fonds voor De Kunsten, Stichting NDSM-werf Oost, Bart Janssen, Eduard de Geer, BeamSystems en Budweiser Budvar i.s.m. Nieuw Dakota en Coöperatie TAAK.

all-logos-new